NIP 527-21-97-309
REGON 014828679
KRS 0000059760
Numer rachunku bankowego
iNG BANK ŚLĄSKI S.A.
70 1050 1025 1000 0024 2896 6226

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000059760. Kapitał zakładowy 100.500 PLN wpłacony w całości

BIURO
ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa
tel. (22) 838 23 41 
e-mail: biuro@meskato.pl
Czynne: pon - pt 8.00-16.00
 
Dział Sprzedaży Pośredniej                          tel. (22) 838 23 41, 838 06 20             

Obsługa Klienta

Dariusz Stankiewicz

dariusz.stankiewicz@meskato.pl

605 783 440  

Obsługa Klienta

Ewa Siemek

ewa.siemek@meskato.pl

607 461 400

 

Obsługa Klienta

Krzysztof Krawiecki

krzysztof.krawiecki@meskato.pl

605 992 807

 

Obsługa Klienta

Włodzimierz Maczuga

wlodzimierz.maczuga@meskato.pl

607 889 222 

 
  

      

     
       

 

       

 

 

 

 

 

 

 


 

          

                                

 

       

                        

...